Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Întâlnirile cu liderii din sectoare

În prima decadă a lunii septembrie au devenit o obişnuinţă pentru membrii Biroului Operativ al S.L.I. Dâmboviţa întâlnirile cu liderii de grupe sindicale din teritoriu.
Acestea au debutat la Târgovişte, în data de 2 septembrie, urmând apoi următorul calendar, pe sectoare:

  • Pucioasa (7 septembrie)
  • Găieşti (8 septembrie)
  • Voineşti (9 septembrie)
  • Titu şi Răcari (10 septembrie)
  • Băleni şi Moreni (11 septembrie)

Tematica discutată a avut numeroase puncte comune între aceste sec toare, astfel au fost abordate următoarele subiecte:

  • aspecte legate de Legea Salarizării, de hotărârile judecătoreşti;
  • noua metodologie privind decontarea navetei
  • iniţierea realizării unei noi baze de date a organizaţiei noastre
  • apropiata acţiune privind membrii noştri de sindicat pensionaţi până la data de 1 septembrie 2015, situaţia generată de ordinul de ministru nr. 4995/2015 cu privire la personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

Pe lânga acestea s-au mai adus în discuţie şi anumite situaţii particulare anumitor grupe sindicale, cum ar fi cea a proceselor privind decontarea navetei şi a unor mici întârzieri privind plata sumelor hotărârilor judecătoreşti.
Totodată au fost consultaţi liderii de sindicat cu privire la activitatea organizaţiei atât la nivel de sector cât şi la nivel de judeţ.