Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Comisia Paritară, de la vorbă la faptă!

Mai în glumă, mai în serios se ştie că atunci când vrei să îngropi o problemă, indiferent de sectorul de activitate, constitui o comisie. Nu acelaşi lucru se poate spune referitor la Comisia Paritară. Aceasta reprezintă un elementar exerciţiu democratic, modalitatea cea mai facilă de dialog între conducerea unităţii şi sindicate, în care fiecare dintre părţi este reprezentată în mod egal. Mai mult atribuţiile acesteia au fost abuziv confiscate de către Consiliul de Administraţie unde sindicatele au un statut în mare parte decorativ.

Concret! Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, act publicat în Monitorul Oficial din data de 26.XI.2014, clarifică pe înţelesul tuturor tot ceea ce este legat de respectiva comisie. Astfel anexa nr. 3 la susamintitul contract constituie în fapt acel Regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare.

Consultarea primului paragraf ridică o primă întrebare. Retorică. Oare această comisie s-a constitut în unitatea dumneavoastră începând cu ziua de 27 XI 2014? Dar care este rolul major al acestei comisii? O aflăm din articolul 13 al Contractului Colectiv de Muncă (C.C.M.) :” Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prezentului contract colectiv de muncă (…) împuternicite să interpreteze prevederile contractelor (…), în funcţie de condiţiile concrete, la solicitarea oricăreia dintre părţi”. La o atentă lecturare a C.C.M. întâlneşti articole ce prevăd clar atribuţiile şi rolul acestei comisii. De la stabilirea duratei exacte pentru “personalul didactic auxiliar şi nedidactic (…) de un concediu de odihnă suplimentar între 5-10 zile lucrătoare”(art.29 al.5) , atribuţie confiscată de către Consiliul de Administraţie al unităţii, la hotărâri privind concediile individuale (art.83,al.5) ori sărbătorirea unor evenimente (art.8).

Concluzionând, intrarea într-o normalitate a dialogului social implică în primul rând funcţionarea unor pârghii democratice iar una dintre acestea o constituie Comisia Paritară.