Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Informare ianuarie 2015

Ședința lunară a Consiliului de Administrație a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

1.Solicitări din partea unor unități de învățământ pentru suplimentarea numărului de clase pregătitoare.
2.Solicitarea unor cadre didactice de amânare a inspecțiilor sau a examenelor din motive personale.
3.Solicitarea din partea Consiliului Județean Dâmbovița de transferare a Palatului Copiilor în administrarea acestuia. Asupra acestui punct s-a decis amânarea luării unei decizii, necesară pentru o documentare mai amplă, până la viitoarea ședință de Consiliu.
4. Cereri ale unor salariați din rândul personalului nedidactic și didactic auxiliar privind trecerea la o treaptă superioară de încadrare și salarizare, ca urmare a aplicării articolului 6 alin.1 din O.U.G. 83/2014.
5.Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016.

Ca o constatare de ansamblu multe dintre unități au solicitat un număr mai mic de clase și grupe, comparativ cu anul școlar în desfășurare, ca urmare a scăderii populației școlare la nivel național. Se estimează că în județul Dâmbovița în anul școlar 2015-2016 se vor regăsi un număr de clase cu 29 mai mic decât cel din anul școlar 2014-2015.
O situație gravă se va regăsi la două dintre unitățile dâmbovițene amenințate cu desființarea: Școala Boteni și Grădinița Dumbrava.Totodată d-l. profesor Emil Poamă,președinte al SLI Dâmbovița, și-a exprimat îngrijorarea privind consecințele negative asupra unor angajați din învățământul dâmbovițean ca urmare a dispariției unor posturi.