Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017

Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Prezenta Metodologie reglementează:
a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
b) organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

DESCARCĂ METODOLOGIA