Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Metodologii

Ordonanța de urgență nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului - Monitorul Oficial nr. 832 din 06 noiembrie 2015 Ordonanța de urgență nr. 54/2015


Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat din 15.07.2015 Metodologia privind decontarea navetei


Proiectul de decontare navetă


Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, din 10.11.2014 Metodologie gradație de merit


Metodologie mobilitate personal didactic 2015-2016

Metodologie 150 EURO - OUG 58/2014

Metodologie gradație de merit

Ordin nr.4619 din 2014 - Metodologie CA

HG Nr.72/2013 Cost standard