Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Metodologii

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 R.O.F.U.I.P. - 2016
ORDIN nr. 5.557 din 27 noiembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din…
Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Prezenta Metodologie reglementează: a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în…
Ordonanța de urgență nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului - Monitorul Oficial nr. 832 din 06 noiembrie 2015 Ordonanța de urgență nr. 54/2015 Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a…