Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Ordonanța de urgență nr. 54/2015

Ordonanța de urgență nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului - Monitorul Oficial nr. 832 din 06 noiembrie 2015

Având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ, având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind aprobarea proiectelor de investiţii publice, în anul 2015, finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Ordonanța de urgență nr. 54/2015