Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Legislație

Sindicatul Liber din învățământ Dâmbovița îți pune la dispoziție....

Children categories

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 R.O.F.U.I.P. - 2016
ORDIN nr. 5.557 din 27 noiembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din…
Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Prezenta Metodologie reglementează: a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în…
Ordonanța de urgență nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului - Monitorul Oficial nr. 832 din 06 noiembrie 2015 Având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului…
Metodologia privind decontarea navetei. Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat din 15.07.2015 Metodologia privind decontarea navetei
R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N. Nr.5115/2014 Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13/01/2015 Anexă la Ordinul ministrului educației naționale nr.5115/2014 privind aprobarea Regulamentului…