Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Zilele libere de Paști!

În conformitate cu prevederile art.28 alin.(4) din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr.1483/13.11.2014, publicat în M.O. Partea a V-a nr.5/26.11.2014, prima, a doua și a treia zi de Paști sunt zile nelucrătoare.

Adresa MENCS