Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Act de solidaritate

Cu toţii ştim că cei mai năpăstuiţi angajaţi din sistemul de învăţământ sunt cei din rândul personalului nedidactic. Având de suportat absurdităţi legislative (includerea sporului de vechime în salariul de încadrare), condiţii deloc europene de muncă, salarii mizerabile şi un volum de muncă supranormat şi neretribuit personalul nedidactic a devenit o prioritate pentru Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Astfel Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I. a decis în data de 21 ianuarie 2015 declanşarea unei acţiuni la nivel naţional.

O primă etapă a acesteia o reprezintă calcularea salariului de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată și a sporului de vechime în muncă ce se cuvine, în raport de vechimea în muncă, ca procent din salariul de încadrare astfel calculat.

Acţiunea noastră are nevoie de susţinerea tuturor!