Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

DIALOGUL SOCIAL FUNCŢIONEAZĂ!

Având în vedere faptul că în multe localităţi ale judeţului Dâmboviţa exista pericolul ca membri noştri de sindicat, cadre didactice şi didactic auxiliare, să nu-şi primească diferenţele salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti, deşi plata lor era clar reglementată de către O.G. 83/2014, conducerea S.L.I Dâmboviţa a întreprins demersuri ferme la factorii de decizie de la nivelul judeţului în vederea reglementării situaţiei.
Astfel s-au făcut intervenţii la prefectul judeţului Dâmboviţa, la preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la conducerea A.N.A.F. Dâmboviţa.

În urma acestor demersuri s-au realizat următoarele:

-în data de 24 martie 2015 s-a desfăşurat la Prefectură şedinţa Comisiei de dialog social ce a avut pe ordinea de zi în mod prioritar problema plăţii hotărârilor judecătoreşti pentru personalul didactic şi didactic auxiliar urmată şi de alte probleme, cum ar fi cea a decontării navetei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi a stării disperate în care se află se află personalul nedidactic, salarizat în proporţie de 80% cu salariul minim pe economie.

- Consiliul Judeţean Dâmboviţa a solicitat Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa necesarul sumelor pentru hotărâri judecătoreşti şi constatând,că sumele necesare acordate prin bugetul de stat nu sunt suficiente, a solicitat Ministerului Finanţelor Publice suplimentarea sumelor pentru hotărâri judecătoreşti cu 12.925 mii lei pentru acoperirea integrală a necesarului.

- Consiliul Judeţean Dâmboviţa a cerut tuturor U.A.T. (unităţi administrativ teritoriale- primării) retrimestrializarea sumelor pentru hotărâri judecătoreşti în sensul aducerii acestora din trimestrele 3 şi 4 în trimestrul 1.

- Consiliul Judeţean Dâmboviţa ne-a transmis listele cu sumele privind plata hotărârilor judecătoreşti pe fiecare U.A.T. şi , acolo unde a fost cazul, redistribuirea între U.A.T.-uri pentru asigurarea necesarului (vezi decizia aici).

Acolo unde există situaţii contrare celor stabilite aceasta se datorează conducerii unităţilor de învăţământ respective.