Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Comunicat - plata dobanzilor

S.L.I. Dâmbovița a reușit pentru membri săi să obțină în perioada 2014-2015 plata dobânzii legale aferentă titlurilor executorii (dobândă la sumele reprezentând diferențele salariale pe legile 221/2008 si 330/2010). De atunci și până în prezent demersurile S.L.I către cei îndrituiți să rezolve punerea în executare a acestor hotărâri au tratat superficial problema, motivând lipsa banilor sau a responsabilităților.

În urma acțiunii de pichetare a sediului MENCS din data de 18.10.2016, acțiune la care am participat, s-a incheiat un acord care prevede ca inspectoratele școlare să transmită de urgență către MENCS sumele necesare. Cu privire la calcularea acestora se constată că unitățile de învățământ nu dețin o modalitate de calcul ceea ce face imposibil incadrarea in termenul dat de catre MENCS. In acest sens SLI Dâmbovița a solicitat I.S.J. Dambovita să pună la dispoziția unităților școlare instrumentele de calcul a acestor sume astfel încât acestea să fie calculate in mod corect și în timpul cel mai scurt. Considerăm că nota ultimativă trimisă in unități, conform căreia cei care nu se încadrează în termenul dat sunt considerate ca neavând sume de calculat, este abuzivă.

S.L.I. Dâmbovița a transmis în toate unitățile școlare hotărârile judecătorești respective la data emiterii acestora iar cei care, din diferite motive nu le mai au, le pot obține în copie de la sediul S.L.I.

Comunicat SLI Dâmbovița