Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Strategie și obiective

Art. 13 – Sindicatul Liber Învățământ Dâmbovița are ca scop apărarea și promovarea drepturilor și intereselor legale ale membrilor săi, indiferent de naționalitate, sex, vârstă, convingeri și apartenență politică sau confesiune religioasă.
al.1 – apărarea drepturilor profesionale și social-economice ale salariaților prin încheierea și urmărirea clauzelor contractului colectiv de muncă;
al.2 – apărarea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat;
al.3 – asigurarea îndeplinirii drepturilor legate de munca și protecția muncii, asistentei și protecției sociale;
al.4 – urmărirea aplicării corecte a legislației în vigoare pentru a evita conflictele de muncă pentru salariații sindicalizați;
al.5 – apărarea democrației și a statului de drept;
al.6 - acordarea de asistență juridică în cazul unor litigii de muncă;
al.7 – asigurarea protecției liderilor și membrilor de sindicat conform legislației în vigoare și a contractului colectiv de muncă și a contractului individual de muncă;
al. 8 – pregătirea liderilor și a membrilor de sindicat pe problemele specifice activității sociale și a relațiilor de muncă.

Art. 14 – Pentru realizarea obiectivelor propuse, SLI Dâmbovița folosește mijloace specifice muncii sindicale:
a) negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;
b) interpelarea;
c) petiția, protestul, mitingul, demonstrația;
d) sesizarea organelor de justiție în situația încălcării drepturilor și libertăților sindicale și profesionale prevăzute de legislația în vigoare, dar și a celor prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de ramuraă și în convențiile internaționale ratificate de România;
e) sesizarea Internaționalei Educației și a altor organizatii sindicale internaționale și solicitarea de asistență juridică și solidaritate sindicală din partea acestora;
f) sesizarea Organizației Internaționale a Muncii și a altor foruri internaționale în cazul încălcării de către autoritățile române a drepturilor și libertaților sindicale;
g) greva;
h) cooperarea cu alte organizații sindicale, cu respectarea Statutului SLI Dâmbovița