Sindicatul Liber din Invatamant - Dambovita
image Social Media SLI-DB:

Istoric Sindicatul Liber Învățământ Dâmbovița

Sindicatul Liber Invățământ Dâmbovița s-a constituit în cadrul primei Conferințe județene democratice, desfășurate în data de 28 februarie 1990. În cadrul acestei conferințe s-au conturat și primele organe de conducere și a fost adoptat statutul noii organizații județene a sindicatului lucrătorilor din învățământul dâmbovițean. Tot atunci s-a hotarât afilierea noului sindicat la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Primul președinte al SLI Dâmbovița a fost ales domnul Mihai Mihail, lider la Liceul Nr. 6 Târgoviște.

Sindicatul Liber Învățământ Dâmbovița s-a înregistrat ca persoană juridică la Judecătoria Târgoviște în data de 16 martie 1990 când, instanța de judecată, prin Hotărârea 72/1990, a decis înscrierea SLI Dâmbovița în registrul organizațiilor și asociațiilor din județ.

Noua organizație sindicală, apărută ca urmare a autodizolvării vechiului sindicat din perioada comunistă , este continuatoarea pe baze noi, democratice a vechiului sindicat , înființat în anul 1945 ca urmare a transformării Asociației învățătorilor în sindicat. Cu prilejul transformărilor din 1945 și 1990 s-a procedat și la predarea-preluarea patrimoniului vechii organizații.

La scurt timp după înregistrarea ca persoană juridică, SLI Dâmbovița a participat prin delegații alesi la Conferință, respectiv Mihai Mihail, Poamă Emil, Păduraru Victor, la Conferința de adoptare a Statutului FSLI, desfășurată la Piatra Neamț în martie 1990, al cărei prim președinte a fost domnul Victor Ciorbea.

Tot în luna martie 1990 s-a constituit și Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR) la care SLI Dâmbovița s-a afiliat prin FSLI. La Congresul din Iunie 1990 a fost ales primul președinte al CNSLR , Victor Ciorbea.

In prezent, SLI Dâmbovița este afiliată la Confederația Sindicatelor Democratice din România(CSDR), confederație reprezentativă la nivel național, afiliată la ETUC (Confederația Europeană a Sindicatelor) și la CMT (Confederația Mondială a Muncii). Are în componența sa 20 de federații profesionale și de ramură, atât din sectorul bugetar cât și cel de stat.

În întreaga sa existență de 25 de ani SLI Dâmbovița s-a dovedit un autentic promotor al luptei sindicale, atât la nivel județean cât și național, prin structurile federative sau confederative. Participarea activă și de calitate a sindicatului nostru la viața sindicală a atras aprecierea celorlalte sindicate, apreciere recunoscută prin alegerea reprezentanților săi în forurile de conducere în toată această perioadă. În prezent, SLI Dâmbovița este reprezentată în conducerea FSLI de către d’l președinte Emil Poamă în calitate de vicepreședinte , iar la nivel confederativ de d’l Mihai Mihail, în calitate de membru al Biroului Executiv Național al CSDR.

În prezent Sindicatul Liber Invățământ are un număr de 5975 membri și este reprezentativ prin hotărâre judecătorească în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița.